Connect with us

Hausa

Shin za a iya fitar da zakkar fidda kai da kudi ko taliya?

Published

on

Farfesa Ahmad Murtala

Farfesa Ahmad Murtala

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Tsira da Amincin Allah su kara tabbata ga Annanbinmu Muhammad da Alayensa da Sahabbansa bakidaya.

Bayan haka, a yau zan amsa tambayoyin da a ka dade ana tambaya wato halaccin fitar da kima a zakkar fidda-kai ko rashinsa. 

Tuntuni ban so na shiga amsa wannan tambayar. Sai dai tambayoyi kullum idan an zo karshen azumi, daf da Karamar, suna kara yawaita. A kan wannan tambaya aka rubuta wannan bayani. Allah ya bamu sa’a da dacewa.

1-Ana kiran wannan zakka da sunanye daban-daban. Daga ciki akwai ‘Zakatul Fidri’, wato zakkar da ake yi domin an kamala azumi za a koma cin abinci. Ana kuma kiranta da ‘Zakkatur Rikab’ “زكاة الرقاب”- (Al-Bayanu Wat Tahsil na Ibnu Rushd-Kakan:2/483). Fassarar da zata fi zama daidai da wannan ita ce ‘Zakkar Fidda-Kai’, duk da cewa an yi jam’i wuyaye a kalmomin laracin, amma fassarar Hausar ta fi zama daidai da wannan. Har ila yau, ana kiranta da ‘Zakatul Abdan’ “زكاة الأبدان” – wato zakkar da mutum zai fitarwa da kansa da kansa don ya tsarkaku.

2-Dalilai da yawa suna nuna wajibcin fitar da wannan zakka kamar hadisin Abdullahi bn Umar (R.A.) wanda ya ce, “Annabi (S.A.W.) ya farlanta fitar da zakkar fidda-kai sa’i guda na dabino, ko sa’i guda na sha’ir -(nau’in alkama ne)-, za a fitarwa da bawa da da, namiji da mace, karami da babba cikin Musulmi. Ya yi umarni da a fitar da ita kafin fitar mutane zuwa salla”-(Sahihul Bukhari, L:1503).

Haka nan a cikin hadisin Abu Sa’idil Khudri kuma ya ce, “Mun kasance muna fitar da zakkar fidda-kai sa’i guda na abinci-(an fassara shi da cewa yana nufin alkama)-ko sa’i guda na sha’ir ko sa’i gud.,,..,a na dabino ko sa’i guda na cukwi ko sa’i guda na busasshen inibi”-(Sahihu Muslim, L:2330).

Sa’i guda shi ne mudannabi hudu. Idan an yi la’akari za a ga sa’in zai yi daidai da kwano irin- na bogaji da ake amfani da shi a Kasar Hausa.

Wadannan hadisai, bayan nuni a kan wajibcin zakkar fidda-kai, sun bayyana irin abubbuwa da ake fitarwa da wannan zakka a lokacin Annabi (S.A.W) da Sahabbai. Hadisan sun nuna cewa ana fitarwa ne a kayan abinci guda biyar, wato: alkama, sha’ir, dabino, cukwi, busasshen inibi.

Ba bu wata ingatacciyar ruwaya da ta nuna Annabi yana fitar da kudi ko wani abin daban na kima ba abubuwan da aka ambata ba.

Wannan ya sa yawancin malamai suka tabbatar da cewa za a bayar da abinci ne kurum a wannan zakka. Domin yin hakan shi ne abin da nassin hadisan ya nuna baro-baro.

Aliyu bn abi uwais ya ce an tambayi Imamu Malik game da mutumin da yake wani wuri da ba abinci, shin zai fitarda zakkar fidda-kai da kudi!? Sai ya ce, A a wallahi! Sannan sai ya ce: mutum ya zamo a inda ba abinci, to shi me yake ci kenan!? Sai aka ce da shi ai ya zauna ne a wurin kamar wata daya, wata biyu!? Sai ya ce: idan ya dawo ya fitar da Zakkar fidda-kai din a abinci. Amma ba zai bayar da Wani abu ba abinci ba”-(Al-Amwal na Ibnu Zanjawaih, L:2456).

3-A daya bangaren akwai wani ra’ayin da yake ganin cewa za a iya bada kima ta adadin abin da za a fitarwa da zakkar.

Wani abu da yake da muhimmanci shi ne a san cewa wannan sabanin ra’ayi ba wai a wai zakkar fidda-kai kadai yake ba. Ya shafi har zakkar kudi da kayan noma da dabbobi. Amma akwai abubuwa guda biyu da yawancin masu tattauna wannan mas’ala ko karantata suke mantawa da su. Su ne:

i- Ra’ayin a bada kima ba wai sabon ra’ayi ba ne da aka kirkiroshi tsakanin duhun dare da sanyin safiya. Tsohuwar magana ce tun lokacin Tabi’ai akwaita.

ii- Ba malamin da yake ganin asali shi ne a bada kudi. Duk malaman da suke halatta a bayar da kima sun tabbatar da cewa bada abincin shi ne asali. Sai dai yanayin bukata da zai taso shi ne zai sa a koma ga zancen kima.

4- Mazahabin Malikiyya, wanda ake bi a wannan kasa, ya tabbatar da ana fitar da zakkar fidda-kai ne a abinci. Wannan ba wani sabani a kan haka. Sai dai ga wanda ya duba da kyau zai ga akwai rangwame da malaman mazahabin suke yi a cikin mas’alar, ta fuskar za a fitar da ita da wasu abubuwan na abinci ba wanda aka ambata a hadisin ba. Saboda suna da ma’ana daya da wadanda hadisan suka fada.-(Manahijut Tahsili na Arrajraji:2/455; Ikmalu Ikmalil Mu’lim na Ubbi:3/115, Kifayatid Dalibir Rabbani na Assazali:1/386-387). A wasu bayanan har da kudin ma kansu. Ga misalan irin wadannan bayanai daga cikinsu:

i-An tambayi Imamu Ibnul Kasim cewa, “Mutum ne ba shi da alkama a ranar da zai fitar da zakkar fidda-kai, sai yake son ya bawa mabukatan kudi don su saya da kansu, domin a ganin yin haka zai fi sauri? Sai Ibul Kasim ya ce, kada ya yi haka. Domin ba haka Annabi (S.A.W.) ya fada ba”. A wata ruwayar kuma sai Ibnul Kasim ya ce: Idan ya yi haka, ina ganin ba komai”.- Dangane da wannan ruwayar, Imamu Ibnu Rushd –Kakan, ya nuna cewa ba wani sabani tsakanin ruwayoyin guda biyun saboda ai ya basu kudin ne don su sayi alkamar su yi amfani da ita. – (Al-Bayan Wattahsil na Ibnu Rushd-Kakan:2/486-487; Annawadiru Waz Ziyadat na Ibnu Abi Zaid Al-Kairawani:2/303)

قال في العتبية:”وسئل-(ابن القاسم)- عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال لا يفعل ذلك. وليس كذلك قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم. ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأساً.

قال محمد بن رشد الجد:”رواية عيسى هذه عن ابن القاسم، خلاف رواية أبي زيد عنه بعد هذا. وقد قيل إنها ليس بمخالفة لها. وإنما خفف ذلك في رواية عيسى هذه، لقوله يشترونه لأنفسهم، فإنما دفع الثمن إليهم على ذلك – والله أعلم، وبه التوفيق”.

Wannan ya nuna akwai rangwame a mas’alar, ba kaifi daya ba ce!

ii-Imamu Ash’hab yana ganin za a tsaya kurum a fitar da zakkar daga cikin wadannan kayan abinci da wadancan hadisai suka kawo. -(Ikdul Jawahirus Saminah na Ibnu Shash al-Khallal:1/219). Amma kunzumin malaman Mazahabin sun saba masa. Ta fuskar cewa za a fitarwa da abubwa har guda tara ko goma bisa duba da abincin da wasu garuruwa suke ci a lokacin da Imamu Malik ya bada fatawa.-(Mudawwanah: 1/391; Al-Bayan Wattahsil na Ibnu Rushd –Kakan:2/485). Sun kara: gero da dawa da shinkafa da Siltu da Alas. Wannan ya nuna a Malikiyyance ba bu laifi a fadada ma’anar hadisin zuwa ga duk abin da mutane suke ci a matsayin abinci. Wannan ta sa ma Imamu Ibnul Arabi Al-Maliki ya ce, “Ana fitar da zakkar fidda-kai ne daga abincin kowace al’umma. Masu shan nono su fitar a nono, masu cin nama su bayar da nama. Duk abin da suka ci, mabukatansu suna tare da su. Ba za su kallafawa kansu samo wani abin daban da ba su da shi su ba su ba, ba kuma zasu ki ba su abin da suke da shi ba”-(Aridatus Ahwazi na Ibnul Arabi Al-Malik:3/189; Ikdul Jawahirus Saminah na Ibnu Shash al-Khallal:1/219).

Sai dai yana da kyau a san cewa idan an ce abincin mutane gari ba ana nufin a tsahon shekara ba ne. Ana nufin irin abin da mutane suka rika ci a wannan watan na Ramalana kamar yadda Imamus Sawi ya fada.

Ya kara da cewa: Wannan shi ne zahirin abin da malamai irinsu Al-Haddab suka rinjayar. –(Hashiyatu Sawi Alas Sharhi Assagir:1/505)

 قال الصاوي-رحمه الله-:”والمنظور له غالب قوتهم في رمضان، على ما يظهر من الحطاب ترجيحه، لا في العام كله، ولا في يوم الوجوب”.

iii-Dangane da wadanda zasu fitar da kamar nono da nama da irinsu, sai malaman Malikiyya irinsu Imamu Abu Muhammad Abdullahi Asshabibi suka ce, “Sai a kaddara gwargwadon yadda sa’i guda zai ciyar, sai a bayar da kwatankwacinsa”. Duk da cewa akwai malaman da basu gamsu da wannan magana ba irinsu Al-Burzuli, amma wasu manyan malaman Malikiyyar irinsu Imamu Al-Haddab suna nuna wannan magana tana da karfi. Haka nan Al-Khirshi.-(Mawahibul Jalil na Al-Haddab: ; Sharhul Mukhtasar na Al-Khirshi:1/229; Sharhul-Izziyyah na Azzurkani: sh/482).

iii-Imamu Malik yana ganin baure-التين-ba abinci ba ne don haka ba za a bayr da zakka ta kayan abinci ko zakkar fidda-kai da shi ba. Amma sai Malaman Mazahabin tun daga kan Ibnul Kasim da Abdulmalik bn Habib da Abubakar Al-Abhari, da malaman Bagdada irinsu Isma’ilu Alkadi, da malaman Andalus (Spain) irinsu Al-Baji da Ibnu Abdilbarri suna ganin za a iya bayarwa ga wadanda bauren abinci ne a wurinsu. Imamul Baji ya ce, “Abin da yake mafi daidai a wurina shi ne baure nau’i ne na abinci. Don haka za a fitar masa da zakka, riba kuma zata iya shiga cinikayyar da shi, wadanda suke cinsa za su iya fitar masa da zakkar fidda-kai”- .-(Al-Muntaka na Baji:2/171; Al-Kafir na Ibnu Abdilbarri: sh/100; da Al-Jami’u Li Ahkamil Kur’an na Kurdubi: 7/103).

قال الإمام الباجي:”والصواب عندي أنه من الأقوات وأن تجزئ فيه الزكاة والربا ويخرجه في زكاة الفطر من يتقوته”.

A zamanin yanzu zamu dauki wannan ruhusar a kan kayan abinci da suka shafi taliya da macaroni da indomine da sauransu, cewa a kimanta abin da zai iya isa kwano daya a bayar.

vi- Duk da an ruwaito cewa shi Imamu Malik ba ya ganin za a fitar da zakkar fidda-kai a gari, amma wasu daga cikin malaman Mazahabin Malikiyyar kamar irin su Ibnu Habib da Asbag da sauransu suna ganin za a iya fitar da gari wanda zai daidai da sa’i guda.-(Ikdul Jawahirus Saminah na Ibnu Shash al-Khallal:1/219). Ma’anar wannan maganar tasu shi ne wanda yake da garin samovita da ko garin fulawa da sauran irinsu zai iya fitar da su a matsayin fidda-kai.

v-Imamus Sawi, daya daga cikin hamshakan malaman Mazahabin Malikiyya na daga baya, ya duba wannan mas’ala da idon basira sai ya yi bayanai da suke dada tabbatar da halascin a karbi kima. A daidai inda ake cewa sai wadannan kayan abinci guda tara ko goma ne kurum za a fitarwa da zakka, sai ya ce, “Amma magana mafi bayyana ita ce idan an bayar da kudi zakkar ta yi. Saboda ana samun toshe bukatar mabukaci a wannan rana da kudin”. -(Bulgatus Saliki na Assawi:1/438)

قال الصاوي:”فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سدّ خلته في ذلك اليوم”

5- Wadansu hadisai sun bayyana hikimar shar’anta wannan zakka ta fidda-kai shi ne tausasawa mabukata da wadatasu ga barin yin roko a wannan rana. Abdullahi bn Abbas ya ruwaito cewa Manzon Allah ya farlanta fitar da zakkar fidda-kai don tsarkake mai azumi daga siriri da maganganun batsa. Sannan kuma don ciyarwa ga maiskinai (mabukata).

Wanda ya bayar da ita kafin sallar idi, to an karba. Wanda kuwa ya bayar da ita bayan sallar idi, to ta zamo sadaka kurum kamar sauran sadkoki”-(Abu Dawud, L:408)

Wannan hadisin ya bayyana alfanu guda biyu da za a samu ta hanyar yin zakkar fidda-kai. Shi mai azumi a tsakakeshi. Su kuma mabukata a yalwata musu a wannan lokaci. Don haka ciyar da mabukatan wata babbar manufa ce.

Annabi (S.A.W) ya nuna a bayar da abinci shi ne asali. A zahiri kuma idan ciyarwar zata zamo sai dai a basu kudin su nemi abinci su saya, shi ma ya yi.

Idan an yi la’akari, akwai kasashe irin na Turai da za a ga samun zallar kayan abinci irinsu alkama da gero da dawa da sauransu yana da wahala ga mazauna birane, irin wadannan ba laifi suma su bayar da kudade ko wata kima.

6- Bayar da kima ko canza wani abu da wani abu da zai fi alfanu a irin wadannan hidimomi na al’umma ba wai wani sabon abu ba ne. Domin ga ruwayar da Mu’azu bn Jabal ya je Yaman karbar zakka ko jiziya -kamar yadda Dawus bn Kaisana ya ruwaito daga wurinsa, yana cewa da mutane Yaman, “Ku bani yadi ko gwado a maimakon sha’iri da gero. Wannan zai fiye muku saukin bayarwa. Sannan kuma sahabban Annabi (S.A.W.) a Madina zasu fi son haka”-(Bukhari ya kawo shi a Ta’aliki. Dawus bai hadu da Mu’azu ba. Duba Fat’hul Bari:3/311).

Imamul Bukhari da wasu malaman suna kafa hujja da wannan ruwaya a kan halascin a duba masalaha wajen fitar da asali kayan abinci ko kuma kima.-(Al-Majmu’u na Nawawi:5/429; Fat’hul Bari na Ibnu Hajar:3/312).

Ibnu Habib daga cikin manyan malaman Malikiyya na farko ya bada fatawa irin wannan dangane da wanda zai bada zakkar kudi, sai ya ga abinci ya fiyewa mutanen da za a bawa. Ya ce sai ya basu abinci a maimakon kudin. Ya kara da cewa, “Ya fitar a kayan abinci domin saukakawa mabukata a lokacin da mutane suke da bukatar abincin. Idan ya zamo yana wahala, ba a samunsa da sauki-(Al-Bayan Wat Tahsil na Ibnu Rushd-kakan:2/512)

قال ابن حبيب:”…أن يجب عليه عين فيخرج حبا-إرادة الرفق بالمساكين عند حاجة الناس إلى الطعام، إذا كان عزيزا غير موجود”.

7-A cikin hadisin da Sayyadin Abubakar ya bayyana yadda nisabin zakka yake na kudi da na kayan noma da ya zo na dabbobi sai ya ce, “Wanda zakkarsa take ya bayar da rakuma ‘yar shekara biyu amma ba shi da ita, sai dai yana da ‘yar shekara uku, to za a karba. Sai kuma mai sa’i (wakilin gwamnati a karbar zakkar) ya bashi dirhami ishirin ko akuyoyi guda biyu”.-(Bukhari:3/311-312-Fat’hul Bari).

Idan an yi la’akari za a ga an halatta bada kima a nan. Shi ya sa wasu hamshakan malamai irinsu Abu Ubaid suka ce ba laifi idan bukatar bada kima ya taso a bayar koda kuwa a ainihin zakka ne ma baki daya. –(Al-Amwal na Abu Ubaid:sh/458).

Idan an bayar a babbar zakka, to ina ga zakkar fidda-kai!

8-Manyan malaman Mazahabin Malikiyya irisnu Ibnu Abi Hazim da Muhammaad bn Dinar da Ibnu Wahad da Asbag suna ganin da mutum zai yi gaban kansa ya fitar da zakka maimakon ya bayar da kayan abinci ko dabbobi (a babbar zakka fa kenan), sai ya bayar da kudi, suka ce ya isar masa. Duk da dai ba a so ya yi hakan ba tun farko. Ibnu Rushd-Kakan ya karfafi wannan magana da cewa it ace magana mafi bayyana.-(Hashiyatud Dasuki:1/499 da 502; Hashiyatur Rahuni Ala Sharhil Mukhtasar:2/324-330; Ikdul Jauharil Samin na Ibnu Shad: sh/85).

9- Idan muka duba sauran malamai masu wannan ra’ayi na fitar da kima da kudi a zakkar fidda-kai zamu ga akwai Manyan Tabi’ai irinsu Hasanul Basari da Umar bn Abdul’aziz da Abu Is’haka Assabi’i da sauransu da suke da ra’ayin. Ga kadan daga cikin bayanansu:

i-Daga Hasanul Basari ya ce, “Idan mutum ya bayar da kudi (dirhami) a zakkar fidda-kai, ya isar masa”-(Al-Amwal na Humaidu bn Zanjawaih, L:2454)

عن الحسن قال:”إذا أعطى الدرهم من زكاة الفطر أجزأ عنه”

ii-Abu Is’haka Assabi’i ya ce, “Na riskesu (yana nufin Sahabbai da Tabi’ai) suna bayar da kudi a kimar abinci a zakkar fidda-kai”-(Musannafu Ibnu Asi Shaibah:3/174).

10-A Mazahabin Abu Hanifa da Imamu Sauri da Is’haka bn Rahawaihi da sauransu duk suna halatta bada kima. Ba wai a zakkar fidda-kai kawai ba. A duk abin da ya shafi kaffara da bakance da sauransu.-(Al-Mabsud na Assarkhasi:3/113-114; Umdatul Kari na Al-Aini:9/8)

 A dunkule, fitar da abinci shi ne asali. Kuma mutum ya yi kokari ya duba mutane da suke da bukatar abincin ya basu. Amma idan kuma ya yi la’akari da bukatar bada kima da kudi sai ya bayar a inda ake da matsananciyar bukatar hakan. Shehul Islam Ibnu Taimaiyya ya yi bayani irin wannan hali da cewa, “Ya halatta a fitar da kima a zakka a inda ba za a iya kaucewa bukata da masalahar yin hakan ba. Kamar a ce ya sayar da kayan gonarsa, a irin wannan hali sai ya bayar da dirhami goma ya isheshi. Ba sai an dora masa nauyin sai ya sayo kayan noman ko alkamar ba domin ya riga ya tallafawa mabukacin da kansa. Imamu Ahmad bn Hanbal ma ya fada halascin yin hakan baro-baro. Wani misalin kuma a ce akuya zai bayar a zakkar shanu, amma ba shi da akuya. A nan fitar da kimar ya wadatar da shi, ba sai an kallafa masa ya tafi sayo akuyar ba. Ko kuma su wadanda suka cancaci a basu zakkar su nemi a basu kimar su da kansu saboda ta fiye musu. Wannan ma ya halatta”-(Majmu’ul Fatawa na Ibnu Taimiyyah:25/82-83; Al-Ikhtiyaratul Fikihiyya na Ibnul Lahham: sh/103)

Allah ya bamu sa’a da dacewa a duniya da Lahira.

Farfesa Ahmad Murtala, shi ne shugaban Sashen Nazarin Ilimin Addinin Musulunci na Jami’ar Bayero dake Kano.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hausa

Fassarar Jawabin Shugaban Kasa Bola Tinubu na Ranar Demokuradiyya

Published

on

Fassarar Jawabin Shugaban Kasa Bola Tinubu na Ranar Demokuradiyya

 

 

Ya ku `yan uwana `yan Najeriya bari mu fara da taya juna murnar sake ganin zagayowar ranar Demokaradiya a yau, ranar sha biyu ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Wannan ranar ta zo dai dai da cikar kasar mu shekaru Ashirin da biyar a cikin mulkin Demokaradiya ba tare da katsewa ba.

A rana irin ta yau, shekaru talatin da daya baya, muka kaddamar da kudirin mu na zamowa al`ummar da ta yi cikakkiyar amincewa da Demokaradiya.

Ba abu ne mai sauki ba, kusan ma cike yake da had`arin gaske ta inda cikin shekaru shida da suka biyo baya sai da duk muka rikide muka zamo `yan gwagwarmayar kwatan `yancin kanmu a matsayin mu na `yan kasa kuma halittun Allah a ban kasa.

A cikin wannan gwagwarmayar, mun rasa rayukan gwaraza maza da mata. Ciki kuwa har da wanda ya yi nasara a zaben shugaban kasa na ranar goma sha biyu ga watan Yunin shekara ta dubu daya da dari tara da casa`in da uku kuma ya zamo tambarin dimukradiyya, wato Cif MKO Abiola, da mai d`akinsa Hajiya Kudirat, da sauran wasu gwarazan irinsu janaral Shehu Musa `Yar Adua da Pa Afred Rewane, duka sun sadaukar da rayuwar su wajen samar wa Najeriya makoma mafi dacewa.

Mu yi jinjinar ban-girma ga mutanen da ba za a manta da su ba, irin su Cif Anthony Enahoro da Chif Abrahama Adesanya da Comando Dan Suleiman da chif Arthur Nwankwo da chif Chukwuemeka Ezeife da Admiral Ndubuisi Kanu da Chif Frank Kokori da Chif Bola Ige da chif Adekunle Ajasin da chif Ganiwu Dawodu da chif Ayo Fasanni da Chif Gani Fawehinmi da chif Olabiyi Durojaiye da Dakta Beko Ransome-Kuti da Chima Ubani da dai sauransu da suka riga mu gidan gaskiya.

Zai zama an yi tuya an mance da albasa idan aka manta da sadaukawar gwaraza irinsu Alani Akinrinade da farfesa Bolaji Akinyemi da farfesa Wole Soyinka da chif Ralph Obioha da chif Cornelius Adebayo ba, da dai sauran su, mutane ne da suka jure wa radadi da wahalhalun rayuwar `yan gudun hijira.

A yayinda gwarazan `yan gudun hijirar ke aiki daga nesa don tabbatar da diga-digin dimukradiyya, takwaroroinsu da ke gida Najeriya sun ci gaba da nuna juriya ga matsin mulkin sojoji. Cikin su akwai Olisa Agbakoba da Femi Falana da Abdul Oroh da Sanata Shehu Sani da Gwmna Uba sani da chif Olu Falae da saura jagororin tabbatar da ganin cewa an samar da demokaradiya irin su Chif Ayo Adebanjo da Chif Ayo Opadokun.

Sadaukarwa da gudunmuwar da wadannan hazikai suka bayar a wannan muhimmin fage, abu ne da ba za a ta6a iya biya ko a manta da shi ba.

Da babu gudumuwar jajirtattun `yan jaridar Najeriya da suka sadaukar da kafafen yada labaransu wajen isar da amon `yan rajin samar da dimukaradiyya ga duniya, da ba mu yi nasara a akan `yan mulkin kama-karya ba. Wannan ya sanya a yau za mu mika jinjinar mu ga kafafen yada labarai irin Jaridan Punch da Guardian da National Concord da Tribun da News Tempo da kuma Tell wadanda suka fusaknci katsalandan din gwamnatocin mulkin-danniya a aiyukansu har ta kai ga daure wasu `yan jaridunsu, ba don komai ba sai don sun nuna dagiya kan `yancin fadin-albarkacin baki ga `yan kasa da kuma tabbatar da nasarar za6en sha biyu ga watan yuni.

Sarkin yawa ya fi sarkin karfi! Duk da tarin karfin mulkin kama-karya, sannu a hankali sai da aka ci karfinsu har suka zama tarihi. A nan ne karfin ra`ayi da zabin al`umma suka nuna cewa suna sama da karfin bindigogi da tankokin yaki da ma duk wata barazanar masu karfi.

A shekarar 1999 Kasar nan ta samu kwato kanta daga hannun `yan kama-karya hakan ya sa ta zamo kasar Africa mafi yawan al`umma, daya daga cikin kasashe mafi yawan al`umma a duniya, kuma hasken kasashen bakar fata da ke kan turbar Demokaradiya.

Wannan sauyi ya zama wani juyin-juya-hali mai muhimmanci ga tarihin Dan Adam da ba za a taba mantawa da shi ba balle a ce ya zama kashin-yadawa.

A yau, bayan shekara ashirin da biyar, ga shi muna murnar dawowa wannan gwadabe na mulkinn
demokaradiya.

Bayan dogon nazari da hange, mun tabbatar da cewa Demokaradiya ba kayan aro ko bakon abu ba ce gare mu, don haka ba za mu yi sakaci da ita ko mu tsuke ta zuwa wani abu da ake yi daga lokaci zuwa lokaci ba, ko mu bar ta ta zamo zallar zabe da nsarar wata jam`iya a kan wata ba.

Duk da a wani sa`in, harkokin zabe kan yi kama da wasan kwaikwayo, sai dai ya kamata mu sani cewa zabe wani bangare ne na demokaradiya, amma ba dukkanta ba, Demokaradiya wani tsari ne rayuwa da ke nuna yadda ake da zaben ra`ayi ko makoma, don haka, kasa tana iya gudanar da zabe ba tare da tana demokaradiya ba, amma babu yadda za a yi kasa ta yi demokaradiya ba tare yin zabe ba.

Ta hanyar dimukradiyar ne muka raya al`adar gudanar da sahihin zabe a kasar nan, kuma wannan al`adar ta gudanar da zabe a bayyane ita ce ta tabbatar da cewa mun aminta da demokaradiya, kasancewar muna ganin yadda aka mika mulki daga gwamnati zuwa wata zababbiyar ta hanyar demokaradiya ya nuna cewa demokaradiya ta zame mana jini da tsoka.

Ya ku `yan uwana `yan Najeriya, sahihiyar demokaradiya wata fitila ce da take haskaka rayuwar al`ummar da ke karkashinta ta hanyar ba su damar yin `yantaccen tunani, da rayuwar da suke so,ta hanyar da suka zaɓa muddin bata saɓawa doka ba.

Wasu daga ababen da Demokaradiya ke kyama da inkari sun hada da yaudara ko tilasta wani ra`ayi ga masu mabambanta ra`ayoyi da hange, hasali ma ita demokaradiya a kullum tana maraba da banbance-banbancen ra`ayi da samun saɓanin fahimta, kasancewar Allah Ya halicci mutane daban daban, dole ne kowa akwai yadda yake fahimtar abu.

Demokaradiya ta fi amincewa da yi amfani da tattaunawa da musayar ra`ayoyi a matsayin hanyoyin warware saɓani, maimakon amfani da salon tursasawa.

A yayin da wasu gwamnatocin da ba na dimukradiyya ba ke tilasta wa al’ummar da suke jagoranta ra’ayoyi da manufofin da suka saɓa da buƙatunsu, ita demokaradiya tana dasa ruhin bauta wa talakawa ne a zukatan shuwagabanni na-gari, ba wai ta mai she su wasu gumaka ababen bautar talakawa ba.

Ya ku ƴan uwana masu kishin kasa. A shekaru ashirin da biyar da suka shuɗe, Najeriya ta tsinci kanta a tsakanin zaɓin ɗayan-biyu na ko dai ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ƴan mulkin kama-karya ko kuma ta zaɓi tafarkin da ya fi dacewa da ita. A wancan lokacin mun zaɓi matakin da ya fi dacewa, kuma ya wajaba mu ci gaba da bin wannan mataki a yanzu.

A matsayin mu na ƴan kasa, dole ne mu cigaba da tunatar da kawunan mu cewa, duk rintsi da tsananin da ke cunkushe a demokaradiya, ita din ce dai tsarin mulki ɗaya tilo da ya fi dacewa, dole ne mu san cewa a cikin mu akwai wasu ɓata-gari da ke hanƙoron ganin sun yi amfani da ƙalubalen da ƙasarmu ke fuskanta don su samar da koma-baya ga tafarkin demokaradiyar da muka sadaukar da rayukan mu a dominta, idan ma fa ba su rusa shi baki ɗaya ba.

Wannan shine babban yaƙin da ke gabanmu a yanzu, kuma shine dalilin da ya sa muke bikin Ranar demokaradiya.

Babban makasudin bikin wanan rana bai takaita ga tuna-baya ko kyawawan abubuwan da suka kawo mu war-haka ba. Eh! Tabbas muna girmama rayuka da dukiyoyin da da aka sadaukar domin dora kasar nan a turbar da ta dace. Ni kaina zakaran-gwajin dafi ne a wannan shafin, tunda da ni aka dauki duk wata kasada ta ganin cewa Dimukradiya ta haifar da da-mai-ido a kasar nan, kuma a yau ni ne kan gaba cikin wadanda suka girbi abinda suka shuka a tsagin dimukradiyya.

A matsayina na shugaban wannan ƙasa mai albarka, a dabi`a da dokar kasa duka sun wajabta min tsare mutuncin wannan tafarki na gwamnatin dimukradiyya, kuma na lashi takobin kare `yancinku da walwalar ku a matsayin ku na `yan Najeriya. Kai! A shirye nake na taka duk wata rawar da ta dace wajen yin duk mai yiwuwa domin ganin demokaradiya ta cigaba da zama hanyar rayuwar mu.

Duk da cewa ƙalubalen suna da yawa da tsanani, hakan ba zai hana ni nuna farin cikina na zamowa jagoran kasar nan a wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin demukaradiyar ta ba.

Na gurfana a gabanku ne don na jaddada muku mahimmancin aikin da ke gaban mu a yanzu, hakika aikinmu bai takaita ga jure radadi ko iya tunkaran kalubale da makircin `yan mulkin-kama-karya ba. Ainihin aikin mu shine tunkarar jarabawar da ke gabanmu ta ganin ko za mu yi kasa a gwiwa mu kasa kare demokaradiya kawai don muna zaton inuwar mulkin- kama karya ta shude.

A nan, kuma a yanzu da muke tsaka da bikin demokaradiyan mu, ina kira a gare mu da mu sake zage dantse wajen ganin mun cika wani sabon buri wanda shi ma yake da matukar mahimmanci. Wannan buri shi ne cinma nasara a yakin bunkasa tattalin Arizikin Najeriya.

Na san muna fuskantar kalubalen tattalin arzikin mai tsanani.

Tattalin arzikin mu ya yi shekaru da dama yana bukatar garanbawul saboda shiga tsaka mai wuya da ya yi sakamakon an gina shi ne akan tubalin toka har ta kai ya kasa samun daidaito saboda dagaro da ya yi a kan kudaden shiga na man fetur kadai.

Mun bullo da sabbin tsare-tsare da za su gina tattalin arzikinmu a kan kwakkwaran tubali da zai kawo ci gaba mai dorewa, ba shakka, sabon tsarin ya haifar da radadi da matsi, sai dai ba mu da wani zabi da ya rage na gyara ga tattalin arzkin kasa wanda amfaninsa zai karade kowa da kowa nan gaba kadan sai ta wannan hanyar.

A yayin da muka dukufa kan gyaran tattalin arzikin kasa,ina mai jaddada muku cewa na dauki alwashin ci gaba da sauraron ra`ayoyin al`ummar Najeriya kuma ba zan taba juya musu baya ba.

Domin samun mafita mun tattauna da kungiyar kwadago da zuciya daya kuma a shirye muke da mu biya mafi karancin albashi. Kuma nan ba da dadewa ba za mu aike da sabon tsarin zuwa ga majalisar dokoki kasar nan domin su sanya hannu kan matsayar da aka cimma ta zama doka na tsawon shekaru biyar masu zuwa.

A yayin da kungiyar kwadago ta yi kiran yajin aikin gama-gari, idan kun lura ba mu dauki matakan muzganawa ko kawo sabani a tsakanin kungiyoyin kwadagon kamar yadda aka saba gani a gwamnatocin `yan mulkin-mulaka`u ba, maimakon hakan sai muka zabi hanyar samin fahimtar juna. Babu wadda aka kama ko aka yi wa barazana, maimakon haka an gayyaci shuwagabannin kungiyar kwadago inda aka tattauna da su domin samun maslaha ta bai-daya.

Yin amfani da tattaunawa da hawa teburin sulhu sune tambarin demokaradiya, kuma su ne za su ciga ba da zama tsari na wajen mu`amalantar `yan kasa a a siyasar mu ta inganta tattalin arziki.

Na rungumi wannan tafarki ba tare da jin shayi ko son zuciya ba,kuma zan ci gaba da sadaukar da kai na a wannan bangaren har sai mun gina Najeriya mai iya yin adalci ga kowa.

A karshe ya kama mu sani cewa ba za mu iya isa ga nasara ta hanya mai sauki ba sai ta hanyar da ta fi dacewa.

Tsohon shugaban kasar Amurka Franklin Roosevelt ya yi gaskiya a shahararriyar maganarsa mai cewa: “Tabbas akwai hanyoyi da dama na samin cigaba, amma daya ce a cikinsu mai dorewa”.

Mu tashi tsaye mu hana idanuwanmu bacci, mu cigaba da tafiya kada mu tsaya a tsakiyar hanya har sai mun shaida cikar burin mu na cigaban Najeriya.

Mun san tudun-mun-tsirar mu tsaf, kuma can za mu dosa. Mu hada ƙarfi da ƙarfe wajen ganin mun ɗora Najeriya da ƴaƴanta a jirgin tsira.

Ya Allah Ka ci gaba da yi wa najeriya albarka, Ka kare mana ita da demokaradiyar mu

Ina yi muku murnar zagoyowar ranar demokaradiya!

Continue Reading

Hausa

Zakka a yau tana wajaba ne da kimar gwal kawai

Published

on

 

Farfesa Ahmad Murtala

 

Bismillahir Rahmanir Rahim
Allah ya yi Salati ga Annabinmu Muhammad da Alayensa da Sahabbansa baki ɗaya.

Bayan haka, a yammacin yau Juma’a 26 ga Ramadan, 1445 H. wanda ya yi daidai da 05 ga April, 2024 zan ams tambayar da wasu ‘yan uwa suke ta aikowa da bugo waya a kan amfani da nisabin azurfa a wajen fitar d zakka. Wani ma da larabci ya rubuto cewa , “Shin wajen fitar da zakka ya halatta na fitar da kimar takardun kudi ta hanyar azurfa maimakon gwal? Allah ya saka da alheri”.

“هل يجوز أن أقيس الأوراق المالية بالفضة في الزكاة بدل الذهب ؟ جزاكم الله خيرا”
A kan wannan tambaya, aka rubuta wannan bayani. Allah ya bamu sa’a da dacewa.

1-Gwal wanda aka fi sani a cikin littafai da sunan (Dinare) da azurfa wadda aka fi sani da sunan (Dirhami), su ne kudaden da aka yi amfani da su a lokacin Annabi (S.A.W) da lokacin Sahabbai da Tabi’ai har zuwa karni na sha takwas na Miladiyya, a lokacin da kudaden takarda suka fara karfi a hannuwana mutane.

Ayoyi da hadisai duk sun tabbatar da gwal da azurfa a matsayin kudaden da ake amfani da su tun lokacin Annabi (S.A.W) a matsayin kudaden da ake fitar musu da Zakka, ake biyan sadaki da diyya da su, ake yin sauran amfanin yau da gobe da su. Don haka, maganar wasu malamai da suke cewa ba bu gwal a lokacin Annabi (S.A.W) sai dai azurfa, ko kuma su ce ba a sami wani nassi fayyatacce wanda Annabi (S.A.W) ya fadi gwal ba, wannan wata magana ce mara tushe. Domin Allah Madaukaki cewa ya yi, “Wadanda suke taskance gwal da azurfa, ba sa ciyar da su a tafarkin Allah, to ka yi musi bushara da azaba mai radadi”.-(Taubah: 34).

قال الله تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم”.

A cikin hadisai ma duka biyun bayani a kan su ya zo. Ga kadan daga ciki:

i- Abu Sa’idul Khudri (R.A.) ya ce, “Ɓa bubu sadaka/Zakka a duk abinda yake kasa da ukiyya biyar-(ukiyya daya Dirhami arba’in ce).

عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “ليسَ فيما دونَ خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِق صَدَقةٌ”.

ii- Daga Aliyu bn Abi Dalib (R.A.) ya ce Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “Na yi muku afuwa a fitar da sadaka/zakka a dawakai da bayi. Amma ku kawo sadakar azurfa. Duk Dirhami na azurfa, a bayar da Dirhami ɗaya. Amma ba bi Zakka ga Dirhami dari da casa’in da tara. Suna kaiwa dari biyu, sai a bayar da Dirhami biyar”.

عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: “قد عفوتُ لكم عن صدقَةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ: مِنْ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا، وليس في تِسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهِمَ”.

iii-Anas bn Malik (R.A) yana cewa, “Umar ya dora ni a kan kula da Sadaka da Zakka. Ya umarce ni da na rika karbar rabin Dinare daga Dinare ishirin”-(Muhalla na Ibn Hazam: 6/67).

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: “ولاني عمر على الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار”.

Malamai masu yawa sun hakaito Ijma’i da haduwar malamai a kan wannan magana. Ga kadan daga ciki:

a-Imamu Malik ya ce, “ Sunnar da ba bu wani sabani a kanta a wurinmu ita ce cewa Zakka tana wajaba ne a Dinare ishirin kamar yadda take wajaba idan take Dirhami dari biyu”-(Muwadda Malik:1/246).

قال الإمام مالك-رحمه الله-: “السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كنا تجب في مائتي درهم”.

ii-Imamu Shafi’i yana cewa, “Ba bu wani sabani cewa ba bu Zakka a kan gwal sai ya kai Dinare ishirin”.-(Al-Ummu na Shafi’i:2/34).

قال الشافعي-رحمه الله-: “لا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى تبلغ عشرين”

iii-Imamu Abu Ubaid Alkasim bn Sallam ya ce, “Wannan nisabin ba wani sabani a tsakanin Musulmi a kansa”. Ya kara da cewa, “Asalin Sinare shi ne a daidaidaita guda daya da Dirhami goma”-(Al-Amwal na Abu Ubaid, shi/409 da 519)
قال الإمام أبو عبيد-رحمه الله-: “فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين”. وقال أيضا: “أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم”.

An zo da wannan ne domin a tabbatar da cewa ana fitar da Zakka daga a gwal da Azurfa tun lokacin Annabi (S.A.W).

2-Domin a tabbatar da yadda za a fitar da zakkar da sauran abubuwan da suka rataya da kuɗin, malamai da masana daga baya sun duba nauyin kowanne daga cikinsu an san gwargwadonsa. Gwal dai sai ya kai giram tamanin da biyar (85). Wannan ba ya canzawa a haka tun jahiliyya har zuwan Musulunci sai dai in algush aka yi masa. Ita kuma azurfa ita ce lamari ya yake canzawa. Amma dai yawancin malamai sun tabbatar da cewa a lokacin Annabi (S.A.W.) giram dari biyar da casa’in da biyar (595), shi ne yake daidai da kimar dinare ishirin idan za a yi canji. Malamai sun tabbatar da cewa wannan ne kuma ma’aunjn mutanen Makka tun lokacin Annabi (S.A.W). Domin ya ce, “Ma’aunin nauyi, ana amfani da na mutanen Makka. Ma’aunin yawa kuma, ana amfani da na mutanen Madina”-(Sunanu Abi Dawuda, L:3340)
عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:” الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة”.

Wannan awo da shi ne mutanen kowace kasa zasu kimanta kudin kasarsu da yadda za a sayi gwal ko azurfa masu nauyin da aka ambata. Ana duba gwal ne da yake tsantsar gwal, wanda yake (99%) gwal, ba sirki.
Da zarar mutum ya san kudin gwal ɗaya ta hanyar masu sayar da gwal a garinsu ko ta hanyar duba internet, sai ya ninka kudin sau 85. Duk abinda lissafi ya kama shi ne nisabin zakka. Misali a yau 5 ga April, 2024 ana sayar da gwal mai matsayi na 24k a kan kudi N 93,492.58, sai a ce sau 85. Zai zamo N7,946,869.3. Wannan shi ne kudin zakka lissafin gwal a wannan rana. Zai iya canzawa tsakanin dare da rana ko cikin wasu ‘yan kwanaki. Amma dai ana so a gane yadda ake yin lissafin ne kurum.

Ta wannan hanyar ne yawancin Musulmi a kasashe daban suke fitar da lissafin Zakka. Masu Riyal ko Junaih ko Dollars ko Yen da sauransu, duk da wannan zasu lissafa zakkarau.
Ita kuwa azurfa, idan aka ce za a yi la’akari da wancan giram na lokaci Annabi (S.A.W), kudin giram dinta a yau (05th April, 2024) shi ne N 1,104. Sai a ce sau 595. Shi zai bada N 656,880
Abin la’akari a nan shi ne an sami nisabi biyu kenan. Na azurfa daban, na kuma gwal daban, wanda ba haka abin yake ba a lokacin Annabi (S.A.W.). Saboda haka akwai matsala s lissafi !

3- Tambayar da wadansu suke kawo wa a yanzu ita ce saboda mai ba za a koma kan azurfa a rika fitar da nisabin Zakka bisa awonta na giram 595 ba?!

Musamman ga gwal ya yi tsada sosai don haka ne ma nisabin zakkar ya tafi sama da miliyan bakwai har takwas da sauransu!

Wannan tunani ne mai kyau kuma kokari ne na samo wa al’ummar Musulmi mafita a cikin tsarin addinin Musulunci, ba daga wani wuri can a wajen sa ba.

Masu wannan ra’ayi zasu iya karfafa ra’ayin nasu da kasancewarsa mai sauki. Kuma kusan wadanda zasu fitar da Zakka zasu yawaita fiye da idan an yi la’akari da lissafin Gwal, wanda sai hamshakai ne mutum zasu fitar da ita!
Sai dai wannan ra’ayi a yadda yake din nan yana cike da dinbin kusakurai. A gaskiya a yanzu ba zai yiwu a yi aiki da shi ba. Saboda ra’ayin bai zauna daidai ba. Akwai sauran sinadaran ilimi da ake da bukatarsu kafin a yi la’akari da shi.

4- Yana da kyau a tuna da cewa Allah ya wajabtawa mai kudi da ya fitar da Zakka ya bawa talaka kamar yadda Annabi (S.A.W) ya fada cewa, “Ka fada musu cewa Allah ya wajabta musu fitar da sadaka/zakka daga dukiyoyinsu. Ana karbar ta ne daga masu kuɗin cikinsu, sai a mayar da ita ga talakawan su”.-(Bukhari, L:1425; Muslim).

عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: “فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”.

Wannan hadisin ya tabbatar da cewa masu kuɗi ne suke fitar da Zakka su bawa talakawa. Don haka wanda ya mallaki nisabi shi ne mai kuɗi. Wanda bai mallaki nisabi ba, ya fada cikin masu rufin asiri da talakawa!
Zakkar kuɗi da dabbobi da kayan abinci an ɗorawa mai kuɗi ne kawai, shi ne zai bayar da ita. Ba a ɗorawa talaka ya bayar da ita ba. Mai kudi da talaka sun hadu a bayar da zakkar Fidda-kai ne Kurum. Shi ya sa ma Annabi (S.A.W) da yake fadar hukumomin fitar da zakkar Fidda-kai ya ce, “Manzon Allah (S.A.W) ya wajabta zakkar Fidda-kai don tsarkakewa ga mai yin azumin daga sirri da batsa, da Ciyarwa ga miskinai. Wanda ya bayar da ita kafin sallar ido, ta zamo karba biyar zakka. Wanda kuma ya bayar da ita bayan an yi sallar Isha, to zamo sadaka kurim kamar sauran safakoki”.-(Sunanu Abi Dawuda, L: 1609)
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال “فرضَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ؛ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمساكينِ، من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكَاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدَقةٌ منَ الصّدقات”.

A nan an yi haka ne saboda miskini kasa yake da Fakiri shi ma Fikirin zai iya taimakawa da abinda yake da shi ga wani.

Muhimmin abu dai a nan shi ne ma’aunin talauci da arziki suna canzawa da canzuwar yanayi da mutane da lokaci da karfin hada-hadar kasuwanci da karfin da kudade suke da shi na sayan abubuwa. Wanda wani lokaci za a dauka cikakken mai kuɗi ne shi, sai zamani ya canza ko a wani wurin ya zamo shi ne talakan da za a bawa Zakka. Hakika a da can a shekaru masu yawa da suka wuce wanda yake da N 656,880, mutum ne mai tarin kudi, amma a yanzu talaka ne shi. Shi ma yana jira masu kudi su tallafe shi!
Za a gane haka bisa la’akari da tashin gwauron zabo da kayan masarufi suka yi ta yadda komai kudinsa ya ninka sau iya abinda mutum zai ji in ya je saya, zamu dada tabbatar da cewa wanda shekara ta kewayo masa ya zamo yana mallake da iya dubu dari biyar da saba’in, a gaskiya wañnan talaka ne da yake bukatar taimako, amma ba wanda zai fitar da Zakka ba. Masu ganin zai bayar da Zakka ba su tuna wannan ba. Su abinda suke kallon azurfa da kuma canjin ta a kasuwa. Amma ba su duba yadda kimar canji da yadda kudi suke a hannun mutane a yau suka canza ba. Daman kuma tarihi ya nuna cewa ana samun wannan juyin a azurfa.

5-Nisabin Zakka guda daya ne a lokacin Annabi (S.A.W) ba biyu ba. Domin Dirhami goma shi ne canjin Dinare daya. Don haka wanda yake da wannan, yana da kudi daidai da wanda yake da wancan. Haka abin yake har a lokacin Sahabbai da Halifofi. Sai daga baya aka fara samun juyawar abubuwa. Kimar azurfa ta fara hawa da sauka sosai. Wannan yana nufin wadanda suke so a dauki nisabin zakka a azurfa a yau kamar yadda ake daukar na gwal, za a sami nisabi biyu a kan maganarsu. Yin haka kuma ya sabawa abinda aka sani a tsarin Musulunci. Ba a taba bada nisabi kala biyu ba.

6-A yadda bayanai suka zo, kimar gwal bata cika canzawa sosai ba a tsawon tarihi. Malamai masana tattalin arziki a Musulunci sun tabbatar da haka. Ga guda biyu daga cikinsu:

A-Shaikh Abu Zahra yana cewa, “Idan ya zamo cewa Sinare sihirin shi ne gwargwadon abinda za a cutarwa da Zakka, bisa yadda Sahabbai suka ƙaddara akan yadda Annabi (S.A.W) ya a gwada a Dirhami, don haka zai yiwu a dauki dinare ishirin din su ne ma’auni na dindindin a kowane zamani. Saboda ita azurfa, kudi ne irin na ma’adani. Wato haka ce mutum da ake samun arha da tsada suna kaiwa da komowa a kanta. Amma gwal kuwa shi ne kudin duk duniya wanda ba a canzawa. Domin da shi ne ake ƙiyasta kimar komai har da ita azurfar. Don haka ne ba ma la’akari da wani abu. A matsayin ma’auni in ba gwal ba”.-(Attakafulul Ijtima’i Fil Islam, shi:71)
قال الشيخ أبوزهرة-رحمه الله-:”وإذا كانت عشرون دينارا هي مقدار الزكاة بتقدير الصحابة المبني على تقدير النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدراهم، فإنه يسوغ أن تعتبر العشرين دينارا هي التقدير الدائم في كل العصور. ذلك، لأن الفضة نقد معادن، وهي سلعة يجري عليها الرخص والغلاء. وأما الذهب فهو العملة العالمية لا تتغير، وبها تقاس قيم الاشياء، ومنها الفضة. لذلك لا نعتبر مقياسا سواه”.

ii-Shaikh Muhammad Diya’uddini Rais shi ma ya ce, “Daga cikin tabbatattun abubuwa wadanda aka fada a baya zai bayyana gare mu cewa gwal shi ne tushen duk wani ma’aunin nauyi na kudi. Sauran abubuwan duka ana kimanta su ne a kansa. Saboda shi yana da sigar tabbatuwa ba tare da ya canza ba a zamani daban-daban”-(Al-Kharaju Wan Nuzumul Maliyyah Lid Daulal Islamiyyah: sh/373)
قال الشيخ الدكتور ضياء الدين الريس: “ومن الحقائق التي ذكرت سابقا تبين أن المثقال هو أساس الأوزان. فالوحدات الأخرى تقدر بالنسبة إليه. وذلك لما اختص به من صفة الثبوت في مختلف الأزمنة”.

An samu lokuta mabanbanta da yawa a tarihi wanda kimar azurfa take canzawa sosai, saboda amfani da ita a matsayin ma’aunin kudi ya ragu. Don haka, in ana so nisabin ya samu ta hanyarta, sai an yi ciko a kan yadda take. Wato sai ta fi giram 595 ta zamo daidai da kimar gwal, sannan ne za a fitar mata da Zakka.

Duka malaman Musulunci marubuta a kan Kuɗi da yanayin sa da kala-kalarsa da hawa da sauka na kima irin su Balazuri, da Makrizi, da Ibnu Khaldun da saurasu duk sun tabbatar da yadda azurfa take hawa take sauka, amma kimar gwal ba ta canzawa.-(Futuhul Buldan na Balazuri: shi/651-659; Al-Majmu’u na Nawawi: 5/500-503; Annukudul Kadimah na Al-Makrizi: shi/2-16; Al-Mukaddimah na Ibnu Khaldun: shi/322-326; Al-Khidadut Taufikiyyah na Aliyu Mubarak Basha: 20/42-48; Al-Kharaju Wan Nuzumul Maliyyah na Diya’uddini Rais: Shi/384)
Misali a karshe-karshen mulkin Umawiyyah sai da kimar azurfa ta sauka. Ya zamo sai an bada Dirhami goma sha biyu (12) ne zai yi daidai da dinare daya. Da tafiya ta yi tafiya a lokacin Abbasiyya, sai a ka samu a wani lokaci kimar ta koma Dirhami sha biyar (15) ga Dinare ɗaya. A shekara ta 399 H. lokacin Daular Fadimiyyah a Misra, abin ya lula da yawa, ya zamo sai an bayar da Dirhami talatin da huɗu zuwa da biyar (34-35) a canjin Dinare ɗaya. Daga baya aka ɗan sami sauki ta yadda Dirhami sha takwas (18) shi ne yake daidai da Dinare daya. –(Annukudul Kadimah Wal Islamiyyah na Al-Makrizi, shi/14).

A wancan zamani ana samun bangarori da sassan daular Musulunci da suke amfani da gwal fiye da azurfa kamar Kasar Misra da Sham. Can bangaren su Iraki da Farisa kuma sun fi amfani da azurfa fiye da gwal. Wannan ya sa inda suke fi amfani da gwal, sai aka riƙa samun kimar azurfa tana yin kasa a wurinsu. Kamar yadda ya faru a Misra a misalin da aka faɗa a sama kaɗan.
Ali Mubarak Basha ya kawo bayanai dalla-dalla yadda kimar gwal da azurfa suke canzawa tun farkon tarihin Musulunci har zuwa 1793M. Azurfa ita ce ta fi canzawa sosai daga gari zuwa gari, da zamani zuwa zamani da kuma mulkin sarakuna daban-daban. Ana samun wagegen bambanci a tsakaninsu. Abinda ya dada tabbatar da cewa kimar da aka rika dauka daga gwal/Dinare ita ce ta fi tabbas a tashon tarihin Musulunci.-(Al-Khidadul Taufikiyyah na Ali Mubarak Basha: 20/53-131).

A yau kuma, a wannan zamanin kimar azurfa ta sauka sosai a duniya. Bambancin da yake tsakanin kimar gwal sa ta azurfa ya ninku wajen sau goma sha biyar ko kasa da haka kadan ko sama da haka. Wannan kadai ya isa ya nuna bambancinsu da na lokacin Annabi (S.A.W).

Sannan wannan gibin ba wai a iya Nigeria ba ne kaɗai duk duniya ne. Za a samu kimar gwal ta zarta ta azurfa sosai. A ko’ina kuma wanda yake mallake da azurfar ba a daukarsa a mai kudi ko mai arziki, amma wanda yake da kimar gwal wannan a ko’ina mai kudi ne.

7-Malamai masana Fikihun zamani da tarihi kudi da hada-hadar da ake yi da su na zamani suna tabbatar da cewa yanzu ba za a yi amfani da azurfa/Dirhami ba a matsayin ma’aumin fitar da zakka. Saboda wadancan dalilai da aka kawo a sama. Ga kadan daga cikin bayanansu:
i-Irin wannan mas’alar da wasu suke kokarin sun kawo a yau, ta taba faruwa kusan sama da shekara dari da suka wuce a Kasar Misra. Shaikh Diya’uddini Rais ya yi bayanin yadda wani littafi Mai suna “Al-Fikhu Alal-Mazahibil Arba’ah” da aka buga a can Misra a 1939M. ya kawo hargitsi ta fuskar samar da nisabi kala biyu daban-daban; daya da awon gwal, shi ne mafi yawa. Dayan kuma bai kai wancan yawa ba saboda an yi shi da awon azurfa. Sai malamin ya ja kunne sosai tare da tabbatar da kuskuren wannan lissafin. Ya kara da cewa, “Ma’anar wannan kenan akwai nisabi guda biyu ga Zakka. Amma fa sun saba sosai. Daya daga cikinsu bai kai rabin dayan ba ma. Wannan kuwa ba shi ne makasudin hadisan Manzon Allah (S.A.W,) ba. Ba kuma shi ne makasudin Shari’abs Ai nisabi daya tak ake da shi. Shi ne wanda hadissan suka ba da gwargwadon sa ta hanyoyi guda biyu na daidaita. Su ne Dinare ishirin da kuma Dirhami dari biyu. Duk biyun abu daya, kudi daya ne. Domin ƙaddara nisabin zakka wajibi ne ya zamo gwal ko azurfa ko wani abin da an ba su ba amma mWanda ya yi daidai da su. Kima daya ce duk yadda kudaden suka bambanta. Kasancewar gwal a lokacin Annabi (S.AW), haka nan a wurin mutanwn Makka shi ne tushwn kudade, muna gain shi Gwale ko abinda zai zauna mazauninsu, ya yi aiki irin nasa, shi ya kamata a rike a matsayin ma’aunin kaddara kima”.-(Al-Kharaju Wan Nuzumul Maliyyah Lid Daulal Islamiyyah: sh/381)
قال الشيخ ضياء الدين الريس: “معنى ذلك أن هناك نصابين للزكاة، وهما متفاوتان كثيرا. أحدهما أقل من نصف الآخر. وليس هذا هو المقصود من أحاديث الرسول عليه السلام، ولا المقصود من التشريع. وإنما هناك نصاب واحد، قدرته الأحاديث بمبلغين متعادلين. وهما عشرون دينارا، أو مائتا درهم. وكانا شيئا وسعرها واحدا. فتقدير نصاب الزكاة يجب أن يكون واحدا من الذهب أو بالفضة أو من غيرهما -على حد سواء-. القيمة واحدة مهما اختلفت العملة. ونرى-بما أن المثقال بزمن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وعند أهل مكة هو أساس العملة- نرى أن العملة الذهبية، أو ما يقوم مقامها ويؤدي وظيفتها هي التي ينبغي أن تتخذ أساسا للتقدير”.

ii-Shaikh Yusuf Qaradawi shi ma ya bincika wannan mas’alar ya tabbatar da cewa, “Abinda ya fi dacewa shi ne a takaita a kan ƙaddara nisabi a wannan zamanin da gwal. Duk da cewa kddarawa da azurfa zai fi amfani ga talakawa da wadanda suka cancanci a basu, amma akwai matar lamba ga sosai ga masu dukiyar a wajen fitar da zakkar, wadanda ba ‘yan jari hujja ba ne, ko wasu manyan masu kuɗi, su ne ma kunzumin al’ummar”.-(Fik’huz Zakka:1/288. Yana da kyau kuma a duba 1/276)
قال الشيخ القرضاوي-رحمه الله-: “كان الأولى أن يقتصر على تقدير النصاب في هذا العصر بالذهب. وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء، والمستحقين، فهو إجحاف بأرباب الأموال. وأرباب الأموال في الزكاة، ليسوا هم الرأسماليين وكبار الموسرين، بل هم جمهور الأمة”.

iii-Shaikh Ali Qaradagi, daya daga cikin manyan masana tsarintsarin kin arziki na Musulunci a duniyar mu ta yau, yana cewa, “Azurfa yanzu ba ta zamo ita ce maaunin zakka a wannan zamanin namu ba. Saboda yanzu ba ta da kuma kamar yadda take da kima a zamanin baya. Saboda shi nisabi ai shi ne karamin ma’auni na wadata. Wannan yana tabbatar da cewa nisabin azurfa (wanda yake kamar dala dari biyu 200 Dollars, ba shi ne ma’aunin wadata/arziki ba”.
قال الشيخ على القدره داغي: “إن الفضة لم تعد معيارا في عصرنا الحالي، لأنها لم تعد ذات قيمة كما كانت في سابق العصور، لأن النصاب يعني الحد الأدنى من الغنى، مؤكدا أن نصاب الفضة (حوالي 200 دولار) لم يعد مقياسا للثراء”.

8-Idan ma so ake a duba manufofin Shari’ah wajen taimakawa talaka, sai a matsa duka wadanda suka isa fitar da Zakka bisa kimar gwal su fitar da ita yadda ya kamata. A lokacin za a ga yadda dukiyar zata kewaye kowa ya sami rabon sa. Amma wanda yake da ‘yan kwabbasa na N 656,880 yana fafutukar yadda zai cigana da rike kansa, sai kuma aka ce zakka ta hau kansa wannan an sa shi a damuwa sosai. Domin shi yake da bukatar tallafi ! Abin nufi da’awar aiki da Makasid ba shi ne da baka Makasid a aikace ba.

A dunkule, an kawo wannan ne duka don tabbatar da cewa kimar azurfa a yanzu bata kai kimarta a lokacin Annabi (S.A.W) ba. Don haka ba za a dauki giram 595 dinta a matsayin ma’aunin fitar da Zakka ba. Bayanai sun nuna mana cewa ita da kanta azurfar take samun hawa da sauka tun bayan wucewar manyan Khalifofi, ba wai turawan mulkin mallaka ne suka kawo daina amfani da ita azurfar ko daina amfani da shi kansa gwal din ba.

An yi wasu dauloli a tarihin Musulunci da suka jingine amfani da gwal da azurfar ma baki ɗaya, suka yi amfani da wasu abubuwan daban da ake kira da (Al-Fulus) da sauransu, amma duk da haka sun auna wadannan kudaden nasu da gwal, sun kuma fitar da zakka. Irin hakan shi ne abinda ya wajaba ga al’ummatai. Kowanne su auna kudadensu a kan kimar gwal, su fitar da Zakka. Muna rokon Allah ya karba!
Bisa bayanan da aka yi za a fahimci cewa mas’alar ba ta cikin tsarin irin mas’alolin nan da za a ce akwai rangwame duk wanda mutum ya dauka na fitarwa a kimar gwal ko a kimar azurfa, a ce duk daidai ba ce. Saboda kuskuren fahimta ne tun farko da mutane da yawa suka fada ciki. Daga cikinsu kuwa har da masu sa nisabin gwal da na azurfa a tare a matsayin sanarwa da al’umma duk wanda mutum ya dauka shikenan. Wannan kuskure ne a zahiri. Mutum ya fahimci yadda tsarin abu a yadda yake shi ne aiki da ilimi!

Allah ne Masani.

Allah ya karbi ibadu, ya bamu sa’a da dacewa a duniya da Lahira.

Farfesa Ahmad Murtala, Shehin Malami ne a sashen Nazarin Shariah da Ilimin addinin Musulunci a Jamia’r Bayero dake Kano. 

Continue Reading

Hausa

Ba bu inda nace nafi Yan Najeriya shan wahalar Tsadar rayuwa, amma ina Fatan matsalar ta zamo tarihi -Dangote

Published

on

Nasiru Yusuf Ibrahim

Shugaban rikunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya nisanta kansa da wani labari da ake yadawa a kafafen sada zumunta na zamani cewa yafi yan Najeriya shan wahalar tsadar rayuwa.

Dangote ya tabbatarwa da yan kasa cewa, wasu ne suka dauki nauyin yada labarin domin bata masa suna a daidai lokacin da Yan Najeriya ke cikin halin ‘kaka na kayi’ saboda wahalhalun da ake fama da su .

Sanarwar ta nemi Yan kasar nan da suyi watsi da labarin, inda Dangote yayi fatan kawo karshen matsalar da ake ciki a Najeriya.

“Duk abinda ya shafi yan Najeriya ya shafemu”, inji Sanarwar.

Dangote ya Kara dacewa, ”an kawo maganar faduwar darajar Naira da sayan kaya da Dala ne domin cimma wasu bukatu na kashin Kai bukatun  da basu samu damar biya ba a baya.”

Kamfanin na Dangote na sarrafa siminti da takin zamani da kuma tatar man fetur. A  bangaren kayan abinci kuma, Kamfanin na sarrafa sikari,  gishiri da kayan dandanon girki ne kadai.

“Muma muna siyan muhimman kayan abinchi a kasuwa kamar yarda kowa ke siya don amfanin kanmu da kuma bayarwa wajen  ciyar da al’umma.” Dangote.

 

Shugaban kamfanin yayi mamakin yadda ake neman haddasa sabani tsakanin Kamfanonin Dangote da bangaren gwamnatin tarayya, inda yace shi dan kasuwa ne ba dan siyasa ba, don haka babu inda yayi maganar kalubalantar Gwamnatin tarayya.

“Kamfaninmu ya kasance me bin dokokin kasa a koda yaushe tare da  neman sauki ga al’umma da fatan alheri.”

Saboda haka, sanarwar ta nemi Yan Nigeria su guji daudar sakon da yake ba daga kamfani yake kai tsaye ba, tare da yada  rade-radi da jita-jita.

Continue Reading

Trending